Denne personvernerklæringen handler om hvordan Hatløy Maritime samler inn og bruker per-
sonopplysninger om deg.


Nettstedets eier og kontaktopplysninger
Navn: Hatløy Maritime
Org. nr.: 980 384 179
E-post: firmapost@hatloy.no
Telefonnummer: +47 70 01 99 20


Selskapet beskytter ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler og er behandlingsansvar-
lig av dine personopplysninger. Les mer om hvordan vi samler inn og benytter informasjon
om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Du har rett til innsyn i egne
opplysninger.

NN selger ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke
denne informasjonen med tredjepart.
Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre be-
stemte tjenester for oss. Ved påmelding av nyhetsbrev og kurs samles det inn informasjon
for å kunne nå deg. Disse opplysningene deles ikke med andre.


HVA ER EN COOKIE?

En cookie eller informasjonskapsel er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kun-
ne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaski-
nen. Dette er informasjon som er nødvendig for brukeropplevelsen på nettsiden. En cookie
er ikke ett program og inneholder ikke virus. Du kan lese mer om cookies her og hvordan du
kan blokkere de: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/


NETTSTEDETS BRUK AV COOKIES

Ved å benytte dette nettstedet, hatloy.no, samtykker du i at det settes cookies i din nettleser
– i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Denne
informasjonen kan på ingen måte spores tilbake til noen enkeltperson.


Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt sam-
tykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan
medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.


Hatløy Maritime benytter cookies for å analysere mønstre i bruken og drive nødvendige
funksjoner på nettsiden. Funksjoner som er avhengige av cookies for å virke kan for eksem-
pel være å huske at du er logget inn, hva du har lagt i en handlekurv eller om du er en eksis-
terende eller ny bruker av nettstedet.


Dataene som samles inn benyttes for å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervenn-
lighet basert på brukernes behov og interesser. Data blir som hovedregel ikke delt med tred-
jepart. Unntak fra dette kan være ved at Hatløy Maritime får bistand av løsningsleverandører
med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.